Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Автор: Ратек ООД

Сертификат OSHAS 18001:2007

Сертификат OSHAS 18001:2007

Сертификати
През 2017 г. фирма Ратек ООД започна процес по сертифициране по британския стандарт за за управление на безопасни и здравословни условия на труд -OSHAS 18001:2007. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Началото на сертификационния цикъл е 12 март 2017 г. и стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат. За да видите сертификатите - натиснете върху снимката и ще ви се увеличи. OSHAS 18001:2007 стр. 1 от 2 OSHAS 18001:2007 стр. 2 от 2 ...
Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификати
През февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе одит за ресертификация на фирмата по ISO 9001:2015. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Първоначалната дата на сертификация на фирмата по ISO 9001:2015 е от 10 март 2014 г. Началото на новия сертификационен цикъл е от 10 март 2017 г. и при постоянна подръжка на системата за управление - сертификата ще са валиден до 09.03.2020 г. За да видите сертификатите - натиснете върху снимката и ще ви се увеличи. ISO 9001:2015 стр. 1 от 2 ISO 9001:2015 стр. 2 от 2 ...
Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 14001:2015

Сертификати
На 21 и 22 февруари 2017 г. в РаТек ООД протече одит за ресертификация по ISO 14001:2015. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Първоначалната дата на сертификация на фирмата поISO 14001:2015 е на 10 март 2014 г. Началото на новия сертификационен цикъл е от 10 март 2017 г. и при постоянна подръжка на системата за управление - сертификатът ще са валиден до 09.03.2020 г. За да видите сертификатите - натиснете върху снимката и ще ви се увеличи. ISO 14001:2015 стр. 1 от 2 ISO 14001:2015 стр. 2 от 2 ...
Сертификация по OSHAS 18001:2007

Сертификация по OSHAS 18001:2007

Новини
На 21 и 22 февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе сертифициране по британския стандарт OSHAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат.    
Ресертификация по ISO 9001:2015 и 14001:2015

Ресертификация по ISO 9001:2015 и 14001:2015

Новини
На 21 и 22 февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД, с управител Лазар Велев, бе направен одит за ресертификация по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Първоначалната дата на сертификация на фирмата по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 е на 10 март 2014 г. Началото на новия сертификационен цикъл е от 10 март 2017 г. и при постоянна подръжка на системата за управление - двата сертификата ще са валидни до 09.03.2020 г.   ISO 9001:2015 ...
Техническа демонстрация за полагане на студен асфалт

Техническа демонстрация за полагане на студен асфалт

Новини
На 18 юли 2016 г. се проведе техническа демонстрация за полагане на студен асфалт с марката „Ратек“. Събитието се състоя в двора на централното управление на „Водоснабдяване и канализация“ София, което се намира на ул. „Рожен“ № 15. Мероприятието бе съчетано с откриването на обновената сграда на дружеството. Демонстрацията предизвика голям интерес и бе посетена от множество гости от строителния и водния сектор. Присъсващите имаха възможността да се запознаят с качествените характеристики на студен асфалт „Ратек“. Те наблюдаваха от първо лице технологията на полагане по време на възстановяване на участък пред сградата. Студеният асфалт „Ratec” се полага при всякакви метеорологични условия. Той е подходящ за полагане както при ниски, така и при високи температури (от -29 ° до +49° С). Про...