Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Автор: Ратек ООД

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Новини
Информация във връзка с изпълнението на проект по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Бенефициент „Ратек“ ООД АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0640-C01/01.02.2021 г. ВИЖ подробна информация по процедура № BG16RFOP002-2.077
Сертификат OSHAS 18001:2007

Сертификат OSHAS 18001:2007

Новини, Сертификати
През 2017 г. фирма Ратек ООД започна процес по сертифициране по британския стандарт за за управление на безопасни и здравословни условия на труд -OSHAS 18001:2007. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Началото на сертификационния цикъл е 12 март 2017 г. и стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат. За да видите сертификатите - натиснете върху снимката и ще ви се увеличи. OSHAS 18001:2007 стр. 1 от 2 OSHAS 18001:2007 стр. 2 от 2 ...
Сертификат ISO 9001:2015

Сертификат ISO 9001:2015

Сертификати
През февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе одит за ресертификация на фирмата по ISO 9001:2015. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Първоначалната дата на сертификация на фирмата по ISO 9001:2015 е от 10 март 2014 г. Началото на новия сертификационен цикъл е от 10 март 2017 г. и при постоянна подръжка на системата за управление - сертификата ще са валиден до 09.03.2020 г. За да видите сертификатите - натиснете върху снимката и ще ви се увеличи. ISO 9001:2015 стр. 1 от 2 ISO 9001:2015 стр. 2 от 2 ...
Сертификат ISO 14001:2015

Сертификат ISO 14001:2015

Сертификати
На 21 и 22 февруари 2017 г. в РаТек ООД протече одит за ресертификация по ISO 14001:2015. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Първоначалната дата на сертификация на фирмата поISO 14001:2015 е на 10 март 2014 г. Началото на новия сертификационен цикъл е от 10 март 2017 г. и при постоянна подръжка на системата за управление - сертификатът ще са валиден до 09.03.2020 г. За да видите сертификатите - натиснете върху снимката и ще ви се увеличи. ISO 14001:2015 стр. 1 от 2 ISO 14001:2015 стр. 2 от 2 ...
Сертификация по OSHAS 18001:2007

Сертификация по OSHAS 18001:2007

Други
На 21 и 22 февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе сертифициране по британския стандарт OSHAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат.