Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Автор: Ратек ООД

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Новини
Информация във връзка с изпълнението на проект по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Бенефициент „Ратек“ ООД АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0640-C01/01.02.2021 г. ВИЖ подробна информация по процедура № BG16RFOP002-2.077
Сертификация по OSHAS 18001:2007

Сертификация по OSHAS 18001:2007

Други
На 21 и 22 февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе сертифициране по британския стандарт OSHAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат.