Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

ISO 9001:2015 с валидност до март 2023 година

Актуалния сертификат за фирма РаТек по ISO 9001:2015 е с валидност до 09.03.2024 г.

За да видите сертификата, моля, отворете натиснете върху снимката.