Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Сертификат OSHAS 18001:2007

През 2017 г. фирма Ратек ООД започна процес по сертифициране по британския стандарт за за управление на безопасни и здравословни условия на труд -OSHAS 18001:2007.

Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията.

Началото на сертификационния цикъл е 12 март 2017 г. и стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат.

За да видите сертификатите – натиснете върху снимката и ще ви се увеличи.

OSHAS 18001:2007 стр. 1 от 2

OSHAS 18001:2007 стр. 2 от 2