Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Сертификати и награди

Фирма РаТек ООД има издадени 3 сертификата от Бюро Верирас. Сертификатите са за:

  1. Управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015
  2. Управление на околната среда по стандарт  ISO 14001:2015
  3. Управление на безопасни и здравословни условия на труд по британския стандарт OSHAS 18001:2007

За да видите сертификатите – натиснете върху снимката и ще ви се увеличи.

ISO 9001:2015 стр. 1 от 2

ISO 9001:2015 стр. 2 от 2

ISO 14001:2015 стр. 1 от 2

ISO 14001:2015 стр. 2 от 2

OSHAS 18001:2007 стр. 1 от 2

OSHAS 18001:2007 стр. 2 от 2