Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Информация
във връзка с изпълнението на проект
по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Бенефициент „Ратек“ ООД
АДБФП № BG16RFOP002-2.077-0640-C01/01.02.2021 г.

ВИЖ подробна информация по процедура № BG16RFOP002-2.077