Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

История

РаТек е създадена в края на 2011г. През следващата 2012г. трябваше да осигурим място за монтаж на асфалтова база и да получим разрешение от съответните държавни институции за инвестиционно намерение. Това се случи на територията на кариера Балша до Костинброд. Монтажът на асфалтовата база започна през следващата 2013г. Персоналът беше 7 човека заедно с мен, което включваше лаборанти и хора, които се занимават с експлоатацията на самото съоръжение.

Асфалтовата ни база е немска LINTEC с една специфика, за разлика от всички асфалтови бази, нашият сушилен барабан се намира на най-високото място – на четвъртия етаж. Това позволява икономии на електроенергия, тъй като се използва въртенето на самия сушилен барабан за пресяването на фракциите. Всички други асфалтови бази имат отделни съоръжения във вид на сита.

Основната ни дейност е производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси. Това беше първият етап от основното предназначение на фирмата – производство, започнахме с горещи смеси. В края на 2013г. изпратихме фракции от кариерата в Балша в лабораториите на една от най-големите канадски фирми McAsphalt Industries. Направиха ни рецептури специално за България и с тяхна добавка започнахме да модифицираме битуми и произведохме първия студен асфалт РаТек. През пролетта на 2014г. стартира и другото направление – асфалтополагането, това се случи с обект в гр. Бяла Слатина. През 2014г. бяхме с екип от 26 човека, над 30 човека персонал станахме през 2015г. и сега с планирания бюджет, който имаме, ще доближим 50 човека персонал.

Екипът ни е съставен от прекрасни специалисти, разделен на три спрямо съответното направление. Екип отделно за лабораторията, екип който експлоатира асфалтовата база и екипа на асфалтополагане. Администрацията ни се състои от 7 човека, а всички останали са производствен и технически персонал. Благодарение на професионалните умения и доброто представяне на основните фигури от моя екип, имам предвид директора производство г-н Гоцев и финансовия мениджър г-жа Стамболийска, се стремим да вървим напред и успешно да работим и реализираме проектите на фирмата. През 2014г. въведохме във фирмата ни и интегрирана система по изискванията на стандартите за качество, околна среда и безопасност при условията на труд – ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS. Основната ни дейност и усилия са насочени всъщност към специализиране във възстановяването на пътни настилки и покрития.