Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Мисия, визия и цели

Нашата мисия в РаТек ООД е да сме социално отговорна компания и да работим така, че утре да не се срамуваме от това, което сме построили днес, като удовлетворяваме изискванията на всички заинтересовани страни.

Визията ни е да бъдем лидер в предоставянето на комунални (ютилити) услуги в България и региона, символизиращи качество, професионализъм и задружен екип, фокусиращ силите си в постигането на високи икономически и социални резултати. Да изградим, внедрим, поддържаме и непрекъснато да подобряваме интегрираната система за управление.

Целите ни са непрекъснато да подобряваме услугите си, да подобряваме квалификацията на персонала, да осигуряваме на оптимална работна среда, да поддържаме на Системата за оценка на риска на работното място,  предотвратяване на замърсяването на ОС и други.

Като компания, която има ясна визия за развитие и непрекъснато се стреми към усъвършенстване сме създали собствен кодекс на честта, който да ни помага в изпълнението на нашата мисия. Нашият кодекс гласи:

  1. Бъди коректен към обществото, компанията, колегите и себе си.
  2. За да си № 1, работи в екип.
  3. Уважавай себе си и колегите си. Критикувай конструктивно и бъди готов да бъдеш критикуван.
  4. Не закъснявай и не отлагай.
  5. Търси удоволствие от работата си. Празнувай всички победи.
  6. Бъди отговорен.
  7. Бъди находчив, търси решение. Намери една причина да стане, а не 1000 да не стане.
  8. Помагай, за да ти помагат. Споделяй опита си и попивай от чуждия.
  9. Действай достойно и честно. Дръж на думата си.
  10. Работи така, че утре да не се срамуваш от това, което си изградил днес.