Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

По какво се отличава студения асфалт РаТек от другите на пазара

По отношение на студения ни асфалт, сме много малко фирмите в България, които го произвеждат по различен начин.

Трябва да отбележим разликата в качеството на нашия продукт, която се състои в това, че той се произвежда с разреден битум, съответно модифициран, като това осигурява дълготрайността на продукта.

Ние даваме на продукта гаранция над 2год. в опакован вид и до 2год. в открит вид на депо.

Разликата между традиционно произвеждания студен асфалт и нашия е в това, че традиционно в България се произвежда студен асфалт с битумни емулсии. Логично битумната емулсия е разреден битум, но с доста голямо количество вода, до 60% и при ниски температури водата започва да кристализира, което разпада емулсията и съответно сместа.

Нашата смес има качествата на горещата смес с разликата, че може да се полага при външни температурни условия от -29оС до +49оС, дори и при дъждовно време.

Сместа измества водата и тъй като битумът е разреден с дизел, при изпарението на дизела вследствие на уплътнителните действия на гумите на автомобилите и превозните средства които минават, има срок от порядъка на 10-12 дни, в които се наблюдава самоуплътняващ се процес. След 12-я ден сместа е вече уплътнена и има същите качества, каквито има и горещата смес.