Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Представяне на студен асфалт с марка РаТек

СТУДЕН АСФАЛТ “РАТЕК” е нов, иновационен продукт за България.

Производството се извършва по утвърдена рецепта на канадската фирма McAsphalt Industries Ltd., изчислена за климатичните условия в България, ползвайки каменните фракции на кариера “Балша”. Основна роля в производствения процес има модифицирането на битумното свързващо вещество с полимерната добавка на McAsphalt Industries Ltd.

Разликата със съществуващите на българския пазар студени асфалтови смеси е в това, че нашият продукт се произвежда с модифициран битум, а не с битумна емулсия.

Битумната емулсия е разреден битум с около 40% съдържание на вода. При отрицателни температури тази вода кристализира, с което се нарушават всички химически връзки в асфалтовата смес и до няколко месеца асфалтовото покритие се разрушава. Модифицираният битум, от своя страна, е свързан с дизел (или керосин), което не позволява замръзването при ниски температури и удължава срока на употреба.

Студеният асфалт “Ратек” е продукт за бързо, надеждно и ефективно извършване на ремонтни дейности на асфалтовите покрития. Предназначен е за всички видове пътища, вкл. магистрали, както и за  мостове, паркинги, пешеходни зони, летища и други.

ОСНОВНИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 1. Прилага се през всички сезони – от минус 29С˚ до плюс 49С˚, включително при неблагоприятни климатични условия, като дъжд, сняг, повишена влажност.
 2. Лесен е за употреба – 25 кг. полиетиленови чували и Big-Bag разфасовки от 1 тон.
 3. Постига се високо качество на отстранявания дефект на асфалтовото покритие в съответствие с изискванията за плътност, якост, равнинност на покритието.
 4. Дълъг срок на експлоатация на покритието – даваме гаранция от 3 години при спазена технология на полагане и уплътняване на отремонтирания участък.
 5. Постоянно наличие и достъпност на продукта – може да се съхранява на открито депо до 2 години.
 6. Технологията позволява постигане на висока оперативност, т.е. веднага след приключване на ремонта, движението на МПС може да бъде разрешено.
 7. Екологически чист продукт – по-малък разход на енергия при производството, минимизирани въглеродни емисии.
 8. Прилагането на студен асфалт “РАТЕК” означава никакви строителни отпадъци. Всяко неизползвано количество, може да бъде съхранено до появата на следващ участък за ремонтиране.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СТУДЕНА АСФАЛТОВА СМЕС “РАТЕК”

 1. Вертикално отсичане на стената на дупката, изкопа, мястото на ремонта;
 2. Отстраняване на разрушените части, вода, кал, сняг, лед;
 3. Подсушаване на мястото на ремонта
 4. Запълване на подготвената площ със студена асфалтова смес “РАТЕК”, на 1-2 см. над нивото на съществуващата повърхност на пътното платно;
 5. Извършва се първоначално уплътняване с: трамбовка, виброплоча;
 6. Завършеният участък се запечатва с посипване на сух пясък, цимент, гранитна прах или каменно брашно;
 7. При необходимост от полагане на студена асфалтова смес “РАТЕК”, с дебелина повече от 5 см., е необходимо послойно полагане и уплътняване на сместа.