Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Сертификация по OSHAS 18001:2007

На 21 и 22 февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе сертифициране по британския стандарт OSHAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд.

Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията.

Стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат.