Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

РаТек в Камарата на строителите

РаТек ООД се учредява в края на 2011 г. В началото, персоналът беше 7 човека заедно с мен, което включваше лаборанти и хора, които се занимават с експлоатацията на самото съоръжение. През 2014 г. се разраснахме до екип от 26 човека, а през 2015 г. достигнахме над 30 човека персонал.

До края на 2015г. фирмата имаше обороти и активи според изискванията на нашето законодателство, но нямахме средносписъчен персонал 30 човека, след като и това условие бе покрито, от февруари 2016г. официално сме членове на професионалните организации в Камарата на строителите.

С покриването на съответните изисквания и постигане на нашите цели, вече можем да участваме самостоятелно като фирма в търгове – такива, каквито имат и общините, както и частните възложители и европейските програми.