Производство и полагане на горещи, топли и студени асфалтови смеси
Shadow

Други

Сертификация по OSHAS 18001:2007

Сертификация по OSHAS 18001:2007

Други
На 21 и 22 февруари 2017 г. във фирма РаТек ООД се проведе сертифициране по британския стандарт OSHAS 18001:2007 за управление на безопасни и здравословни условия на труд. Сертифициращата фирма беше Бюро Веритас, която е световен лидер в сферата на сертификацията, инспекциите и изпитванията. Стандартът OSHAS 18001:2007 ще е валиден за РаТек ООД до 11 март 2020 г. при непрекъснато спазване на системата за управление по този сертификат.    
РаТек в Камарата на строителите

РаТек в Камарата на строителите

Други
РаТек ООД се учредява в края на 2011 г. В началото, персоналът беше 7 човека заедно с мен, което включваше лаборанти и хора, които се занимават с експлоатацията на самото съоръжение. През 2014 г. се разраснахме до екип от 26 човека, а през 2015 г. достигнахме над 30 човека персонал. До края на 2015г. фирмата имаше обороти и активи според изискванията на нашето законодателство, но нямахме средносписъчен персонал 30 човека, след като и това условие бе покрито, от февруари 2016г. официално сме членове на професионалните организации в Камарата на строителите. С покриването на съответните изисквания и постигане на нашите цели, вече можем да участваме самостоятелно като фирма в търгове - такива, каквито имат и общините, както и частните възложители и европейските програми. ...